Vi bằng về việc các bên thoả thuận góp vốn hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

Nội dung của hợp đồng hợp tác: Hợp đồng hợp tác có nội dung chủ yếu sau đây:

  1. Mục đích, thời hạn hợp tác;
  2. Họ, tên, nơi cư trú của cá nhân; tên, trụ sở của pháp nhân;
  3. Tài sản đóng góp, nếu có;
  4. Đóng góp bằng sức lao động, nếu có;
  5. Phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức;
  6. Quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác;
  7. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện, nếu có;
  8. Điều kiện tham gia và rút khỏi hợp đồng hợp tác của thành viên, nếu có;
  9. Điều kiện chấm dứt hợp tác.

Để được tư vấn & hỗ trợ về vi bằng quý khách vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI BA ĐÌNH

Địa chỉ: Số 61 phố Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội

DĐTV: Số 276 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

ĐT – ZALO: 0908 33.1919; Email: canhdg@gmail.com