Thừa phát lại, Ths Luật học: Đinh Gia Cảnh sinh ngày 26/5/1978

Quyết định Bổ nhiệm Thừa phát lại Số 2800/QĐ-BTP ngày 18/11/2013 của Bộ  trưởng Bộ Tư Pháp

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Luật học, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Luật sư, Công chứng, Thừa phát lại, đấu giá

Có 20 năm kinh nghiệm hoạt động pháp luật, trong các lĩnh vực dân sự, kinh tế, thương mại, hợp đồng, tài chính, bất động sản, dự án, xây dựng, quản trị doanh nghiệp, đấu giá, thừa phát lại …

Tham gia tư vấn, giải quyết tranh chấp, đại diện nhiều vụ việc về dân sự, thượng mại, đất đai, kinh tế, tài chính, đấu giá …

Là một trong những Thừa phát lại đầu tiên tại thành phố Hà Nội được Bộ Tư Pháp bổ nhiệm TPL Đinh Gia Cảnh có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi, nhằm tạo lập chứng cứ trước Tòa theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức về nhà đất, bất động sản, tài sản, giao tiền, thông báo, hiện trạng, hợp đồng, hợp tác kinh doanh, hôn nhân, thừa kế, internet, sở hữu trí tuệ … Tống đạt văn bản, giấy tờ, thông báo của cơ quan tư pháp, tổ chức, cá nhân … Xác minh điều kiện thi hành án dân sự và trực tiếp tham gia tổ chức thi hành án các Bản án, Quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự.

THẺ THỪA PHÁT LẠI: ĐINH GIA CẢNH

Phương châm làm việc của Thừa phát lại Đinh Gia Cảnh luôn đặt lên hàng đầu là: Uy tín với khách hàng, chất lượng trong công việc, sáng tạo trong hoạt động, luôn luôn trung thực, khách quan khi thực hiện công việc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại.

Nếu quý vị cần hỗ trợ hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ thừa phát lại, lập vi bằng, hãy liên hệ với Thừa phát lại Đinh Gia Cảnh theo số Hotline, Zalo 24/24h: 0908 33.1919

Trân Trọng!