Lập vi bằng xác nhận chuyển nhượng nhà đất

Căn cứ theo quy Khoản 1 Điều 502  Bộ luật dân sự năm 2015:

“Điều 502. Hình thức, thủ tục thực hiện hợp đồng về quyền sử dụng đất

1. Hợp đồng về quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Và căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;”

Như vậy

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành hợp đồng được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Do đó việc bạn nhận chuyển nhượng đất bằng cách lập vi bằng thì việc chuyển nhượng này không đúng quy định pháp luật về mặt hình thức pháp lý. Chỉ khi nào việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập thành hợp đồng công chứng, chứng thực hợp pháp thì mới là một trong các chứng cứ không phải chứng minh theo điểm c khoản 1 Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 nếu xảy ra tranh chấp.

Vậy, nếu phát sinh tranh chấp thì việc lập vi bằng mà bạn nêu chỉ được sử dụng như chứng cứ trong giao dịch giữa các bên và không thể thay thế hợp đồng chuyển nhượng có công chứng hoặc chứng thực mà pháp luật quy định.

Để được tư vấn vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

Địa chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0944 557 557

Email: canhdg@gmail.com

090 833 1919

Contact Me on Zalo