Lập vi bằng về việc bên mua vi phạm hợp đồng đặt cọc

Tình Huống khách hàng yêu cầu tư vấn lập vi bằng:

“Có 1 người đặt cọc 1 tỷ mua căn nhà của tôi (giá thỏa thuận là 3 tỷ). Các bên thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc là ngày 25/03/2014, các bên sẽ ra Phòng công chứng ký kết hợp đồng chuyển nhượng và bên mua sẽ giao nốt số tiền còn lại cho bên bán. Tuy nhiên, ngày 25/03 vừa qua, chúng tôi chờ mãi mà không thấy bên mua đến, gọi điện thoại thì bên mua cứ dùng dằng chưa chịu giao tiền và chưa có ý định ra tổ chức công chứng ký giấy mua bán. Gia đình tôi rất cần tiền để làm ăn nên mới bán căn nhà này. Bây giờ, tiền chưa đủ, việc làm ăn đang thúc bách mà bên mua lại không thiện chí. Tôi lại không biết xử lý số tiền nhận cọc sao cho hợp lẽ? Tôi có quyền được bán căn nhà của mình cho người khác hay không? Bây giờ đã là ngày 02/04/2014 rồi!”

Văn phòng Thừa phát lại hỗ trợ:

Trong trường hợp này, bên mua đã tỏ rõ sự không thiện chí, vi phạm thỏa thuận đã ký kết. Thừa phát lại sẽ hỗ trợ bên bán lập vi bằng để:

  • Việc mua bán của các bên diễn ra nhanh chóng (thúc đẩy quá trình mua bán, bên mua giao tiền cho bên bán), hoặc
  • Bên mua vi phạm nghĩa vụ, bên bán sẽ được hưởng số tiền nhận cọc 1 tỷ đồng theo quy định.

Tiến trình lập vi bằng qua 2 bước.

BƯỚC 1: Bên bán gửi 1 thông báo cho người mua với các nội dung: Yêu cầu thực hiện đúng nội dung hợp đồng đặt cọc; đề nghị và yêu cầu bên mua đến giao đủ tiền theo thoả thuận và 2 bên cùng tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng (nêu rõ thời gian, địa điểm…). Thông báo nêu rõ, nếu vào thời điểm đã đề nghị mà bên mua không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên bán sẽ đơn phương huỷ bỏ hợp đồng và đương nhiên hưởng số tiền nhận cọc 1 tỷ theo quy định pháp luật. (Thừa phát lại sẽ hỗ trợ khách hàng soạn thảo văn bản thông báo)

BƯỚC 2: Thừa phát lại ghi nhận lại thời điểm nêu trong thông báo, bên bán có đến địa điểm ấn định; nếu bên mua có đến và thực hiện đúng nghĩa vụ thì không còn vấn đề gì phải bàn. Nếu bên mua không đến thì Thừa phát lại ghi nhận vào vi bằng, làm chứng cứ thể hiện bên mua đã vi phạm hợp đồng đặt cọc, không thiện chí… Vi bằng của Thừa phát lại trong trường hợp này giúp Bên bán giải phóng trách nhiệm khỏi hợp đồng đặt cọc, đương nhiên được hưởng 1 tỷ tiền nhận cọc, được quyền tự do chuyển nhượng nhà đất cho người khác.

Để được tư vấn & hỗ trợ về vi bằng quý khách vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

Địa chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại tư vấn: 0944 557 557
Email: canhdg@gmail.com

090 833 1919

Contact Me on Zalo